COL·LECCIÓ PLUMILLA AITONA – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA LLEIDA – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA CENTRALS – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA EGIPTE – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA GRAN CANYO DEL COLORADO – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA TAILANDIA – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX

COL·LECCIÓ PLUMILLA TENERIFE – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX