COL·LECCIÓ ESTUDIS SOBRE L’OBRA DE M. FORTUNY – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX