COL·LECCIÓ LLIBRES I OBJECTES – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX