COL·LECCIÓ ETIPOPIA – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX