COL·LECCIÓ CATALUNYA 1 d’OCTUBRE – PINTURA REALISTA – J.R. ESPAX